อีสต์เทิร์น เอ็นเนอร์ยี่ จำหน่ายเครื่องมือวัดอุณภูมิ,ความชื้น,เครื่องวัดแสง,ความเร็วลม,วัดเสียง,วัดความเร็วรอบ,Lux meter,Sound meter,Anemometer,เครื่องวัดกรดด่าง,pH Meter,TDS Meter,EC Meter

������������������������������������������������������������������������

เครื่องมือวัดแรงดึง เครื่องวัดแรงกด Digital Force Gauge เครื่องมือทดสอบแรงดึงแรงกด force gauge หรือ push pull gauge สำหรับทดสอบความทนทานของงานที่ต้องทนแรงดึงหรือแรงกดซ้ำๆ force gauge,เครื่องวัดแรงดึง,เครื่องวัดแรงกด,เครื่องมือวัดแรงดึง,แรงกด,Force Gauge,เครื่องวัดแรงดึง,แรงกด,แบบดิจิตอล Digital Force Gauge,เครื่องวัดความต้านทานของวัสดุ,แรงดึงและแรงกด,Force Gauge,เครื่องวัดแรงดึงแรงกด,จำหน่ายเครื่องมือทดสอบแรงดึงแรงกด, force gauge, หรือ push pull gauge,สำหรับทดสอบความทนทานของงานที่ต้องทนแรงดึงหรือแรงกดซ้ำๆ,เครื่องวัดแรงดึง&เครื่องวัดแรงกด,Digital Force Gauge,,เครื่องทดสอบแรงดึงแรงกด Force Gauge,เครื่องทดสอบแรงดึงแรงกด,เครื่องทดสอบแรงดึงแรงกด หรือ Force Gauge คือเครื่องมือสำหรับวัดแรงที่ใช้กับวัตถุ นิยมใช้งานด้านการตรวจสอบและการบำรุงรักษาในโรงงานอุตสาหกรรม หรืออื่นๆ เพื่อค้นหาจุดบกพร่องของวัสดุหรือการทดสอบการรับน้ำหนักของวัตถุ เครื่องวัดแรงดึงและแรงกดแบ่งเป็น 2 ประเภทคือแบบอะนาล็อกและแบบดิจิตอล เครื่องวัดแรงดึงและแรงกดแบบดิจิตอลสามารถบันทึกข้อมูลระหว่างการกดหรือการดึงวัตถุ,ภายในเครื่องวัดแรงดึงและแรงกดประกอบไปด้วยสปริงที่สามารถยืดและหดตัวได้ เมื่อสปริงยืดตัวจะดึงเข็มที่หน้าปัดให้เคลื่อนตามแรงดึง หรือแปลงแรงดึงเป็นความต่างศักย์ไฟฟ้าและแสดงผลข้อมูลบนหน้าจอแบบดิจิตอล

แสดง 1-6 จาก 6 รายการ