อีสต์เทิร์น เอ็นเนอร์ยี่ จำหน่ายเครื่องมือวัดอุณภูมิ,ความชื้น,เครื่องวัดแสง,ความเร็วลม,วัดเสียง,วัดความเร็วรอบ,Lux meter,Sound meter,Anemometer,เครื่องวัดกรดด่าง,pH Meter,TDS Meter,EC Meter

EXTECH Thailand ประเทศไทย - ตัวแทนจำหน่าย

EXTECH Thailand ประเทศไทย - บริษัท อีสต์เทิร์น เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
    Extech Instruments ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1971 ได้มุ่งเน้นธุรกิจทางด้านเครื่องมือวัดและทดสอบสำหรับมืออาชีพ กลยุทธ์อย่างเดียวของเราคือทำให้เป็นแบรนด์ของเรา เป็นเครื่องมือที่ช่วยป้องกัน และแก้ไขปัญหาในงานทางด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นงานด้านไฟฟ้า, การบำรุงรักษาเครื่องจักรกล, ความปลอดภัยในโรงงาน หรืองานด้านสิ่งแวดล้อม ผลิตภัณฑ์ของเราได้รับความเชื่อถือจากผู้ใช้งานที่เชี่ยวชาญ และได้รับการทดสอบอย่างมั้นใจ

   ด้วยประสบการณ์กว่า 50 ปี Extech Instruments มีชื่อเสียงในฐานะผู้ผลิตและซัพพลายเออร์ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่ง เครื่องมือวัดและทดสอบของ EXTECH มีคุณภาพในระดับโลก จำหน่ายมากกว่า 150 ประเทศทั่วโลก ความสำเร็จของ EXTECH ได้รับการสนับสนุน โดยตัวแทนจำหน่ายที่ทุ่มเท และมีความรู้ และแนะนำผลิตภัณฑ์ EXTECH ให้กับผู้ใช้อย่างดีเยี่ยม

ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ EXTECH คือ

 • ผู้รับเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้า
 • ผู้รับเหมาซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล
 • โรงงานอุตสาหกรรม
 • การฟื้นฟูและบูรณะความเสียหายจากภัยพิบัติและน้ำ
 • กระบวนการผลิตอุตสาหกรรมและระบบอัตโนมัติ
 • สิ่งแวดล้อม (เช่น คุณภาพอากาศ และคุณภาพน้ำ)
 • ออกแบบ, ทดสอบและซ่อมอิเล็กทรอนิคส์
 • ความปลอดภัยในการทำงาน, สุขภาพและสุขอนามัยในสถานที่ทำงาน
 • การบำรุงรักษาภาคสนาม
 • การทดสอบในห้องปฏิบัติการ
 • การบำรุงรักษาอุปกรณ์
 • การบำรุงรักษาอากาศยาน
 • การบำรุงรักษากองยานยนต์
 • การบำรุงรักษาทางทะเล
 • และอุตสาหกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย

ไม่มีสินค้าที่ค้นหา