อีสต์เทิร์น เอ็นเนอร์ยี่ จำหน่ายเครื่องมือวัดอุณภูมิ,ความชื้น,เครื่องวัดแสง,ความเร็วลม,วัดเสียง,วัดความเร็วรอบ,Lux meter,Sound meter,Anemometer,เครื่องวัดกรดด่าง,pH Meter,TDS Meter,EC Meter

��������������������������������������������������� ������������������������ ������������������������������������������

หมวดเครื่องมือวัด ทางไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์

  • Clamp meter  แคลมป์มิเตอร์
  • Earth Ground Resistance Test เครื่องวัดความต้านทานดิน
  • Electrostatic Field Meter เครื่องวัดค่าไฟฟ้าสถิต
  • Insulation Resistance  เครื่องวัดความเป็นฉนวน
  • Ionizer Air Gun ปืนเป่าลมไอออนไนเซอร์ แอกัน
  • Multimeter  มัลติมิเตอร์
  • Milliohm Meter  มิลลิโอห์มมิเตอร์
  • Phase Analyzer เครื่องวัดลำดับเฟส
  • Surface Resistance Meter  เครื่องวัดความต้านทานพื้นผิว

หมวดสินค้า: กลุ่มเครื่องวัดทางด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์

Clamp meter
แคลมป์มิเตอร์
เครื่องวัดความต้านทานดิน Earth Ground Resistance Tester Kit รุ่น 382252
Earth Ground Resistance Test
เครื่องวัดความต้านทานดิน
Electrostatic Field Meter
เครื่องวัดค่าไฟฟ้าสถิต
Insulation Meter, MΩ Tester
เครื่องวัดฉนวนไฟฟ้า
Multimeter
มัลติมิเตอร์
Milliohm Meter
มิลลิโอห์มมิเตอร์
Oscilloscopes
ออสซิลโลสโคป
เครื่องวัดลำดับเฟส Phase Sequence Tester รุ่น 480400
Phase Analyzer
เครื่องวัดลำดับเฟส
เพาเวอร์ซัพพลาย Precision with Programmable 200 Watt Output DC Power Supply รุ่น 382280
     Power Supplies     
เพาเวอร์ซัพพลาย
Power Analyzer
เพาเวอร์อนาไลเซอร์
เครื่องวัดความต้านทานพื้นผิว Sueface Resistance Meter
Sueface Resistance Meter
เครื่องวัดความต้านทานพื้นผิว
Ionizer Air Gun  ปืนเป่าลมไอออนไนเซอร์ แอกัน
Ionizer Air Gun
ปืนเป่าลมไอออนไนเซอร์ แอกัน

มัลติมิเตอร์ Multimter,แคลมป์มิเตอร์ Clamp meter,มิลลิโอห์มมิเตอร์ Milliohm Meter,เครื่องวัดลำดับเฟส Phase Analyzer,เครื่องวัดความเป็นฉนวน Insulation Resistance,เครื่องวัความต้านทานพื้นผิว Surface Resistance Meter,เครื่องวัดค่าไฟฟ้าสถิต Electrostatic Field Meter

ไม่มีสินค้าที่ค้นหา