อีสต์เทิร์น เอ็นเนอร์ยี่ จำหน่ายเครื่องมือวัดอุณภูมิ,ความชื้น,เครื่องวัดแสง,ความเร็วลม,วัดเสียง,วัดความเร็วรอบ,Lux meter,Sound meter,Anemometer,เครื่องวัดกรดด่าง,pH Meter,TDS Meter,EC Meter

pH meter ���������������������������������

pH Meter แบบตั้งโต๊ะ (Benchtop)
pH Meter แบบตั้งโต๊ะ (Benchtop) คือ เครื่องมือที่ใช้ในการวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง ลักษณะของแข็ง หรือของเหลว ถูกใช้ในหลายอุตสาหกรรม เช่น ระบบบำบัดน้ำเสีย, น้ำดื่ม, อาหารและเครื่องดื่ม หรือการทดสอบทางเคมี ห้อง LAB และงานเภสัชกรรม pH Meter แบบตั้งโต๊ Benchtop มีให้เลือกหลายแบบ  แยกตามโหมดมีการวัดค่าที่แตกต่างกันได้ เช่น pH, mV, ไอออน (ion) และการนำไฟฟ้า EC โดยเพิ่มหัววัด Probe แต่ละประเภท

รายการสินค้า:

แสดง 1-9 จาก 9 รายการ