อีสต์เทิร์น เอ็นเนอร์ยี่ จำหน่ายเครื่องมือวัดอุณภูมิ,ความชื้น,เครื่องวัดแสง,ความเร็วลม,วัดเสียง,วัดความเร็วรอบ,Lux meter,Sound meter,Anemometer,เครื่องวัดกรดด่าง,pH Meter,TDS Meter,EC Meter

All in 1 pH/EC/ORP/TDS/Salinity/DO

Lab Instruments - ALL in 1 : pH/EC/ORP/TDS/Salinity Meter เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า Conductivity/EC Meter,เครื่องวัดออกซิเจนในน้ำ DO,เครื่องวัดค่าโออาร์พี ORP,เครื่องวัดกรดด่าง pH,เครื่องวัดความเค็ม Salinity,เครื่องวัดตะกอน TDS Meter 
เครื่องวัดคุณภาพน้ำ แบบ All in 1 : DO/pH/Conductivity/ORP/TDS/Salinity Meter

เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า Conductivity/EC Meter,เครื่องวัดออกซิเจนในน้ำ DO,เครื่องวัดค่าโออาร์พี ORP,เครื่องวัดกรดด่าง pH,เครื่องวัดความเค็ม Salinity,เครื่องวัดตะกอน TDS Meter,เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า Conductivity/EC Meter,เครื่องวัดออกซิเจนในน้ำ DO,เครื่องวัดค่าโออาร์พี ORP,เครื่องวัดกรดด่าง pH,เครื่องวัดความเค็ม Salinity,เครื่องวัดตะกอน TDS Meter


แสดง 1-12 จาก 27 รายการ