อีสต์เทิร์น เอ็นเนอร์ยี่ จำหน่ายเครื่องมือวัดอุณภูมิ,ความชื้น,เครื่องวัดแสง,ความเร็วลม,วัดเสียง,วัดความเร็วรอบ,Lux meter,Sound meter,Anemometer,เครื่องวัดกรดด่าง,pH Meter,TDS Meter,EC Meter

������������������������������������������������������������������������������������������

เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด (Infrared Thermometer)เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด (Infrared Thermometer) เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรด เครื่องวัดอุณหภูมิแบบเครื่องวัดเครื่อง วัดอุณหภูมิอินฟราเรด, Infrared Thermometer, เครื่องวัดอุณหภูมิแบบไม่สัมผัส, อินฟราเรดเทอร์โมมิเตอร์, Infrared Thermometers, เทอร์โมมิเตอร์แบบ IR, เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรด, วิดีโอเทอร์โมมิเตอร์, เทอร์โมมิเตอร์อินฟาเรด,

เครื่องวัดอุณหภูมิ แบบไม่สัมผัส หรือ อินฟราเรด เทอร์โมมิเตอร์ (Infrared Thermometers)

  • เครื่องวัดอุณหภูมิแบบไม่สัมผัส (อินฟราเรด) หมายถึง เครื่องมือวัดอุณหภูมิที่ใช้การวัดรังสีอินฟราเรดที่ถูกปล่อยออกจากวัตถุ โดยการวัดเป็นการวัดอุณหภูมิที่พื้นผิว (Surface) เท่านั้น และการเลือกเครื่องมือวัดชนิดนี้ จะต้องศึกษารายละเอียดหลัก ๆ อยู่ 2 อย่างคือ ค่า Distance to spot ratio และค่า Emissivity เพื่อให้สามารถอ่านค่าอุณหภูมิได้อย่างถูกต้อง

แบบเครื่องวัดเครื่อง วัดอุณหภูมิอินฟราเรด, Infrared Thermometer, เครื่องวัดอุณหภูมิแบบไม่สัมผัส, อินฟราเรดเทอร์โมมิเตอร์, Infrared Thermometers, เทอร์โมมิเตอร์แบบ IR, เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรด, วิดีโอเทอร์โมมิเตอร์, เทอร์โมมิเตอร์อินฟาเรด,Dual Laser IR Thermometer with Color Alert, Mini IR Thermometer, Wide Range Mini IR Thermometer, Dual Laser InfraRed Thermometer


แสดง 1-12 จาก 36 รายการ