อีสต์เทิร์น เอ็นเนอร์ยี่ จำหน่ายเครื่องมือวัดอุณภูมิ,ความชื้น,เครื่องวัดแสง,ความเร็วลม,วัดเสียง,วัดความเร็วรอบ,Lux meter,Sound meter,Anemometer,เครื่องวัดกรดด่าง,pH Meter,TDS Meter,EC Meter

��������������������������������������������������������������������� Refrigerant Leak Detector

เครืองตรวจจับสารทำความเย็น (ตรวจวัดน้ำยาแอร์รั่ว) Refrigerant Leak Detector

เครื่องตรวจจับสารทำความเย็น, Refrigerant Leak Detector,ติดตั้งระบบแอร์, เครื่องปรับอากาศ, ระบบทำความเย็น,น้ำยาแอร์รั่ว,สารทำความเย็น R-22, R-134a, R-404A, R-407C, R410A,เครื่องตรวจจับสารทำความเย็น, Refrigerant Leak Detector,ติดตั้งระบบแอร์, เครื่องปรับอากาศ, ระบบทำความเย็น,น้ำยาแอร์รั่ว,สารทำความเย็น R-22, R-134a, R-404A, R-407C, R410A,เครื่องตรวจจับสารทำความเย็น, Refrigerant Leak Detector,ติดตั้งระบบแอร์, เครื่องปรับอากาศ, ระบบทำความเย็น,น้ำยาแอร์รั่ว,สารทำความเย็น R-22, R-134a, R-404A, R-407C, R410A,เครื่องตรวจจับสารทำความเย็น, Refrigerant Leak Detector,ติดตั้งระบบแอร์, เครื่องปรับอากาศ, ระบบทำความเย็น,น้ำยาแอร์รั่ว,สารทำความเย็น R-22, R-134a, R-404A, R-407C, R410A

เครื่องตรวจจับสารทำความเย็น Detect Leakages from Air-Conditioning Units and Cooling Systems
สำหรับงานติดตั้งระบบแอร์ เครื่องปรับอากาศ ระบบทำความเย็น ที่มีการใช้น้ำยาแอร์หรือสารทำความเย็น อาทิ R-22, R-134a, R-404A, R-407C, R410A
มีโหมดการวัด 3 ระดับ คือ High, Medium, Low พร้อมเสียงเตือน (Alarm) และ ไฟ LED


แสดง 1-5 จาก 5 รายการ