อีสต์เทิร์น เอ็นเนอร์ยี่ จำหน่ายเครื่องมือวัดอุณภูมิ,ความชื้น,เครื่องวัดแสง,ความเร็วลม,วัดเสียง,วัดความเร็วรอบ,Lux meter,Sound meter,Anemometer,เครื่องวัดกรดด่าง,pH Meter,TDS Meter,EC Meter

��������������������������������������������������������������������� Water Quality

หมวดเครื่องวัดคุณภาพน้ำ Water Quality Instruments, Water Analysis Instruments

หมวดสินค้า: กลุ่มเครื่องวัดคุณภาพน้ำ

All in 1 : Multimeter
pH/EC/ORP/TDS/Salinity Meter
pH Buffer Solution ปรับตั้งค่า 7.01 pH ขนาด 500ml รุ่น HI7007L
Buffer Solution
น้ำยาบัพเฟอร์
Chlorine
เครื่องวัดคลอรีน
COD and Water Analysis
เครื่องวัดวิเคราะห์น้ำเสีย
DO Meter
เครื่องวัดออกซิเจนในน้ำ
Electrical Conductivity
เครี่องวัดความนำไฟฟ้า (EC)
เครื่องวัดฟลูโอไรด์ Waterproof Fluoride Meter รุ่น FL700
Fluoride
เครื่องวัดฟลูโอไรด์
Hotplate Stirrer
เครื่องกวนสารให้ความร้อน
เครี่องวัดโออาร์พี Large Display ORP Pen รุ่น 850053
ORP Meter
เครื่องวัดค่าโออาร์พี
เครื่องวัดกรดด่าง pH Meter,  พีเอชมิเตอร์
pH Meter
เครื่องวัดกรดด่าง
Refractometer
เครื่องวัดค่าความหวาน
เครี่องวัดความเค็ม wide measuring range salinity pen/Temp Meter รุ่น 8372
Salinity Meter
เครื่องวัดความเค็ม
เครื่องวัดตะกอน TDS Meter/Conductivity/TEMP Meter รุ่น 8361
TDS Meter
เครื่องวัดตะกอน
Total Hardness Meter
เครื่องวัดความกระด้างน้ำ
Turbidity Meter 
เครื่องวัดความขุ่นน้ำ
Ultrasonic Cleaner
เครื่องล้างอัลตราโซนิค


     • Concentration conversion table
Concentration table    mg/lg/l  g/m3 ppm    ppt   
Fl oz / gallon
(US)
mg/l 10 000.001110.0010.00013
g/l 100010 000.001100010.13
g/m31100010 0010.0010.00013
ppm 10.001110 000.0010.00013
ppt 100010.001100010 000.13
Fl oz / gallon (US) 76927.6923769276927.692310 00

ไม่มีสินค้าที่ค้นหา