อีสต์เทิร์น เอ็นเนอร์ยี่ จำหน่ายเครื่องมือวัดอุณภูมิ,ความชื้น,เครื่องวัดแสง,ความเร็วลม,วัดเสียง,วัดความเร็วรอบ,Lux meter,Sound meter,Anemometer,เครื่องวัดกรดด่าง,pH Meter,TDS Meter,EC Meter

หมวดเครื่องตรวจวัดแก็ส, ก๊าซรั่ว

เครื่องตรวจจับก๊าซ, แก๊ส, ก๊าซพิษ และก๊าซรั่วไหล

เครื่องวัดค่าก๊าซ ก๊าซออกซิเจน และก๊าซรั่ว แก๊สไวไฟ LPG, NGV, Natural gas ในบรรยากาศแบบพกพา (Portable Gas Detector) 

เครื่องวัดคุณภาพอากาศ O2, CO, CO2, H2S, LEL, CH2O, HCHO

  • ชนิดก๊าซเดียว Single Gas
  • ชนิดหลายก๊าซ Multi Gas

หมวดสินค้า: กลุ่มเครื่องตรวจวัดแก็ส, ก๊าซรั่ว

G450 Multi-gas Detector เครื่องวัดแก็ส CO,H2S,O2,LEL รุ่น G450
4 in 1 Multi-gas Detector
เครื่องวัดแก็ส CO,H2S,O2,LEL
เครื่องวัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ Portable Indoor Air Quality CO2 Meter/Temp/RH
 CO2 Meter
เครื่องวัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
เครื่องวัดก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ CO Meter
CO Meter
เครื่องวัดก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์
Formaldehyde (CH2O or HCHO)
เครื่องวัดแก๊สฟอร์มาลดีไฮด์
เครื่องตรวจจับแก็สรั่ว มีเทน,LPG,NGV,LEL Combustible Gas Detector รุ่น SPD202 - คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพใหญ่
Gas leak detector
เครื่องตรวจแก๊สรั่ว LPG, NGV
เครื่องวัดออกซิเจน Personal Oxygen Meter (O2 Meter)
O2 Meter
เครื่องวัดก๊าซออกซิเจน
เครื่องตรวจจับสารทำความเย็นรั่ว Refrigerant Leak Detector
Refrigerant Leak Detector
เครื่องวัดน้ำยาแอร์รั่วmeasuring instruments คำนิยามที่ควรทราบเกี่ยวกับเครื่องมือด้านความปลอดภัย

Concentration Unit  
 
ppb : part per billion (หนึ่งในพันล้านส่วน)     
ppm : part per million (หนึ่งในล้านส่วน)       
- %Vol. : Percent by volume (เปอร์เซ็นต่อปริมาตร)             
      1 %Vol. = 10,000 ppm              
       1 ppm =   1,000 ppb       
- PEL : Permissible Exposure Limit  คือ ค่าจำกัดที่คนงานสามารถสัมผัสได้ตลอดระยะเวลาการทำงาน 8 ชั่วโมงต่อวัน หรือ 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
- TWA : Time Weighted Average  คือ ค่าจำกัดเฉลี่ยที่ยอมให้คนงานสัมผัสได้ตลอดระยะเวลาการทำงาน 8 ชั่วโมง (ต่างกับ PEL ตรงที่ TWA เป็นค่าเฉลี่ยใน 8 ชั่วโมง)
- STEL : Short-Term Exposure Unit  คือ ค่าจำกัดสำหรับการสัมผัสในระยะเวลาสั้น ๆ โดยไม่มีอาการระคายเคือง หรือ เนื้อเยื่อถูกทำลายอย่างถาวรหรือเรื้อรัง หรือ มึนเมาจนอาจได้รับอันตรายจากอุบัติเหตุ (เป็นค่าเฉลี่ย 15 นาทีและไม่เกิน 4 ครั้งต่อสัปดาห์ แต่ละครั้งห่างกันมากกว่า 60 นาที)
- IDLH : Immediately Dangerous to Life or Health  คือ ค่าจำกัดสูงสุดที่คนงานจะต้องสามารถออกจากพื้นที่ได้ภายใน 30 นาที โดยไม่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ และไม่ได้รับอันตรายหรือผลกระทบต่อสุขภาพ
- LEL : Lower Explosive Level  คือ ปริมาณเปอร์เซ็นต์ของแก็สหรือไอระเหยขั้นต่ำที่ผสมกับอากาศจนเกิดเป็นส่วน ผสมที่เหมาะสมที่จะทำให้เกิดการระเบิดได้ (Explosive mixture) ซึ่งถ้ามีปริมาณเปอร์เซ็นต์ของแก็สไวไฟเจือปนในอากาศเข้มข้นน้อยกว่านี้ จะไม่เพียงพอให้จุดติดไฟได้
- UEL : Upper Explosive Level คือ ปริมาณเปอร์เซ็นต์ของแก็สหรือไอระเหยมากที่สุดที่ผสมกับอากาศจนเกิดเป็นส่วน ผสมที่เหมาะสมที่จะทำให้เกิดการระเบิดได้ (Explosive mixture) ซึ่งถ้ามีปริมาณเปอร์เซ็นต์ของแก็สไวไฟเจือปนในอากาศเข้มข้นมากกว่านี้จะไม่ เพียงพอให้จุดติดไฟได้

ไม่มีสินค้าที่ค้นหา