อีสต์เทิร์น เอ็นเนอร์ยี่ จำหน่ายเครื่องมือวัดอุณภูมิ,ความชื้น,เครื่องวัดแสง,ความเร็วลม,วัดเสียง,วัดความเร็วรอบ,โซลาร์เซลล์,Solar cell,โซล่าเซลล์,charge controller,Lux meter,Sound meter,Anemometer

������������������������������������������������������������������, ������������������������

เครื่องตรวจจับก๊าซ, แก๊ส, ก๊าซพิษ และก๊าซรั่วไหล

เครื่องวัดค่าก๊าซ ก๊าซออกซิเจน และก๊าซรั่ว แก๊สไวไฟ LPG, NGV, Natural gas ในบรรยากาศแบบพกพา (Portable Gas Detector) 

เครื่องวัดคุณภาพอากาศ O2, CO, CO2, H2S, LEL, CH2O, HCHO

  • ชนิดก๊าซเดียว Single Gas
  • ชนิดหลายก๊าซ Multi Gas

หมวดสินค้า: กลุ่มเครื่องตรวจวัดแก็ส, ก๊าซรั่ว

G450 Multi-gas Detector เครื่องวัดแก็ส CO,H2S,O2,LEL รุ่น G450
4 in 1 Multi-gas Detector
เครื่องวัดแก็ส CO,H2S,O2,LEL
เครื่องวัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ Portable Indoor Air Quality CO2 Meter/Temp/RH
 CO2 Meter
เครื่องวัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
เครื่องวัดก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ CO Meter
CO Meter
เครื่องวัดก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์
Formaldehyde (CH2O or HCHO)
เครื่องวัดแก๊สฟอร์มาลดีไฮด์
เครื่องตรวจจับแก็สรั่ว มีเทน,LPG,NGV,LEL Combustible Gas Detector รุ่น SPD202 - คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพใหญ่
Gas leak detector
เครื่องตรวจแก๊สรั่ว LPG, NGV
เครื่องวัดออกซิเจน Personal Oxygen Meter (O2 Meter)
O2 Meter
เครื่องวัดก๊าซออกซิเจน
เครื่องตรวจจับสารทำความเย็นรั่ว Refrigerant Leak Detector
Refrigerant Leak Detector
เครื่องวัดน้ำยาแอร์รั่วmeasuring instruments คำนิยามที่ควรทราบเกี่ยวกับเครื่องมือด้านความปลอดภัย

Concentration Unit  
 
ppb : part per billion (หนึ่งในพันล้านส่วน)     
ppm : part per million (หนึ่งในล้านส่วน)       
- %Vol. : Percent by volume (เปอร์เซ็นต่อปริมาตร)             
      1 %Vol. = 10,000 ppm              
       1 ppm =   1,000 ppb       
- PEL : Permissible Exposure Limit  คือ ค่าจำกัดที่คนงานสามารถสัมผัสได้ตลอดระยะเวลาการทำงาน 8 ชั่วโมงต่อวัน หรือ 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
- TWA : Time Weighted Average  คือ ค่าจำกัดเฉลี่ยที่ยอมให้คนงานสัมผัสได้ตลอดระยะเวลาการทำงาน 8 ชั่วโมง (ต่างกับ PEL ตรงที่ TWA เป็นค่าเฉลี่ยใน 8 ชั่วโมง)
- STEL : Short-Term Exposure Unit  คือ ค่าจำกัดสำหรับการสัมผัสในระยะเวลาสั้น ๆ โดยไม่มีอาการระคายเคือง หรือ เนื้อเยื่อถูกทำลายอย่างถาวรหรือเรื้อรัง หรือ มึนเมาจนอาจได้รับอันตรายจากอุบัติเหตุ (เป็นค่าเฉลี่ย 15 นาทีและไม่เกิน 4 ครั้งต่อสัปดาห์ แต่ละครั้งห่างกันมากกว่า 60 นาที)
- IDLH : Immediately Dangerous to Life or Health  คือ ค่าจำกัดสูงสุดที่คนงานจะต้องสามารถออกจากพื้นที่ได้ภายใน 30 นาที โดยไม่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ และไม่ได้รับอันตรายหรือผลกระทบต่อสุขภาพ
- LEL : Lower Explosive Level  คือ ปริมาณเปอร์เซ็นต์ของแก็สหรือไอระเหยขั้นต่ำที่ผสมกับอากาศจนเกิดเป็นส่วน ผสมที่เหมาะสมที่จะทำให้เกิดการระเบิดได้ (Explosive mixture) ซึ่งถ้ามีปริมาณเปอร์เซ็นต์ของแก็สไวไฟเจือปนในอากาศเข้มข้นน้อยกว่านี้ จะไม่เพียงพอให้จุดติดไฟได้
- UEL : Upper Explosive Level คือ ปริมาณเปอร์เซ็นต์ของแก็สหรือไอระเหยมากที่สุดที่ผสมกับอากาศจนเกิดเป็นส่วน ผสมที่เหมาะสมที่จะทำให้เกิดการระเบิดได้ (Explosive mixture) ซึ่งถ้ามีปริมาณเปอร์เซ็นต์ของแก็สไวไฟเจือปนในอากาศเข้มข้นมากกว่านี้จะไม่ เพียงพอให้จุดติดไฟได้

ไม่มีสินค้าที่ค้นหา