อีสต์เทิร์น เอ็นเนอร์ยี่ จำหน่ายเครื่องมือวัดอุณภูมิ,ความชื้น,เครื่องวัดแสง,ความเร็วลม,วัดเสียง,วัดความเร็วรอบ,Lux meter,Sound meter,Anemometer,เครื่องวัดกรดด่าง,pH Meter,TDS Meter,EC Meter

��������������������������������������������������������������� ORP

เครื่องวัดค่าโออาร์พี ORP เครื่องวัดค่าโออาร์พี ORP เครื่องวัดค่าโออาร์พี ORP เครื่องวัดค่าโออาร์พี ORP เครื่องวัดค่าโออาร์พี ORP เครื่องวัดค่าโออาร์พี ORP เครื่องวัดค่าโออาร์พี ORP เครื่องวัดค่าโออาร์พี ORP เครื่องวัดค่าโออาร์พี ORP เครื่องวัดค่าโออาร์พี ORP เครื่องวัดค่าโออาร์พี ORP เครื่องวัดค่าโออาร์พี ORP เครื่องวัดค่าโออาร์พี ORP เครื่องวัดค่าโออาร์พี ORP เครื่องวัดค่าโออาร์พี ORP เครื่องวัดค่าโออาร์พี ORP เครื่องวัดค่าโออาร์พี ORP เครื่องวัดค่าโออาร์พี ORP เครื่องวัดค่าโออาร์พี ORP เครื่องวัดค่าโออาร์พี ORP เครื่องวัดค่าโออาร์พี ORP เครื่องวัดค่าโออาร์พี ORP เครื่องวัดค่าโออาร์พี

ค่าโออาร์พี ( ORP ย่อมาจาก Oxidation-Reduction Potential ) 

ค่า โออาร์พี ORP Meter เป็นค่าที่หักล้างกันระหว่างโปรตรอน กับอิเลคตรอน โดยใช้ ORP มิเตอร์เป็นตัววัด ผลที่ได้มีค่าเป็น บวก หรือ ลบ ก็ได้ ขึ้นอยู่กับน้ำนั้นๆ เช่น น้ำประปามีค่า ORP +400 mV., น้ำแร่(บางชนิด) มีค่า +80 ถึง + 200 mV. น้ำที่มีค่าคุณภาพสูงที่ดีต่อร่างกาย ควรมีค่า ORP ติดลบ ค่า ORP นี้ แสดงความสามารถในการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ (Antioxidant) ยิ่งมีค่าต่ำยิ่งมีประสิทธิภาพสูงในการต้านอนุมูลอิสระ(ต้องใช้เครื่องวัด ORP meter)

ค่าโออาร์พี ( ORP ย่อมาจาก Oxidation-Reduction Potential ) อนุมูลอิสระ คือ เพชฌฆาตเงียบ มีการวิจัยพบว่า โรคภัยไข้เจ็บมากกว่า 90 ชนิด มีความสัมพันธ์กับอนุมูลอิสระ อนุมูลอิสระสามารถโจมตีได้ทุกอวัยวะของร่างกาย ที่ร้ายที่สุดคือ DNA ในเซลล์ อาจทำให้เซลล์เพี้ยน "ก่อให้เกิดมะเร็ง" อนุมูลอิสระ เกิดจากการสูญเสียอิเลคตรอน ทำให้ตัวมันไม่เสถียร จึงต้องแย่งชิงอิเลคตรอนจากโมเลกุลของเซลล์ดีๆที่อยู่รอบข้าง ส่วนโมเลกุลที่เสียอิเลคตรอนไป ก็จะกลายเป็นอนุมูลอิสระตัวใหม่ขึ้นมาแทน และไปแย่งชิงอิเลคตรอนจากเซลล์ใกล้เคียงต่อกันเป็นทอดๆเป็นปฏิกิริยาลูกโซ่ (แบบเดียวกับระเบิดปรมาณู) มันจึงสร้างความเสียหายอย่างมากต่อร่างกาย วิธีแก้ปัญหาคือ หยุดปฏิกริยาห่วงโซ่นี้ โดยการให้ แอคทีฟ ไฮโดรเจน (Active Hydrogen, H- ) คือ การเพิ่มอิเลคตรอนวงนอกสุดให้กับไฮโดรเจนอีกหนึ่งตัว และพร้อมที่จะสละอิเลคตรอนที่เพิ่มให้กับอนูมูลอิสระ โดยที่ตัวมันยังเสถียรอยู่เหมือนเดิม อนุมูลอิสระ (Free Oxygen Radical) จะกลายเป็นออกซิเจนปกติที่เสถียร หยุดห่วงโซ่การทำลายล้าง และยังได้ออกซิเจนเข้ามาเพิ่มในร่างกาย

น้ำ ดื่มที่มีค่าโออาร์พีเป็นลบ จะมีแอคทีฟ ไฮโดรเจนอยู่ในน้ำ น้ำดื่มที่มีค่าโออาร์พีเป็นลบ จะต้านอนุมูลอิศระได้ดีกว่าสารต้านอนุมูลอิสระทุกชนิด (สารต้านอนุมูลอิสระจากวิตามิน หรือ สารอย่างอื่น เมื่อให้อิเลคตรอนของตัวเองไป มันก็จะกลายเป็นอนุมูลอิสระอ่อนๆแทน ถือว่าการกำจัดไม่เสร็จเด็ดขาด)  

เครื่องวัดค่าโออาร์พี ORP, เครื่องวัดโออาร์พี ORP, ORP Meter, เครื่องวัดค่าโออาร์พี ORP, เครื่องวัดโออาร์พี ORP, ORP Meter,เครื่องวัดค่าโออาร์พี ORP, เครื่องวัดโออาร์พี ORP, ORP Meter

แหล่งที่มา: http://kangenthai.blogspot.com/2012/07/alkaline-micro-cluster-orp-antioxidation.html


แสดง 1-11 จาก 11 รายการ