อีสต์เทิร์น เอ็นเนอร์ยี่ จำหน่ายเครื่องมือวัดอุณภูมิ,ความชื้น,เครื่องวัดแสง,ความเร็วลม,วัดเสียง,วัดความเร็วรอบ,Lux meter,Sound meter,Anemometer,เครื่องวัดกรดด่าง,pH Meter,TDS Meter,EC Meter

���������������������������������������

เครื่อง วัดแคลมป์มิเตอร์, แคลมป์มิเตอร์, Digital Clamp Meter,แคล้มป์มิเตอร์, แคมป์มิเตอร์ดิจิตอล, หลักการทำงานของแคล้มป์มิเตอร์ (Clamp meter),Digital Clamp Meter, คลิปแอมป์, แคลมป์มิเตอร์, หลักการทำงานของแคล้มป์มิเตอร์, แคลมป์มิเตอร์คืออะไร, แคลมป์มิเตอร์แบบดิจิตอล, เครื่อง วัดแคลมป์มิเตอร์, แคลมป์มิเตอร์, Digital Clamp Meter,แคล้มป์มิเตอร์, แคมป์มิเตอร์ดิจิตอล, หลักการทำงานของแคล้มป์มิเตอร์ (Clamp meter),Digital Clamp Meter, คลิปแอมป์, แคลมป์มิเตอร์, หลักการทำงานของแคล้มป์มิเตอร์, แคลมป์มิเตอร์คืออะไร, แคลมป์มิเตอร์แบบดิจิตอล

Clamp-On Meter

แคลมป์มิเตอร์ คือ เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า ซึ่งจะใช้สำหรับวัดค่ากระแสไฟฟ้าที่ไหลในวงจรได้อย่างสะดวก รวดเร็ว แม่นยำ โดยไม่ต้องดับไฟหรือหยุดการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า ในการวัดกระแสไฟฟ้านั้น หากเราใช้เครื่องมือชนิดอื่น เช่น มัลติมิเตอร์แล้ว เมื่อจะวัดกระแสไฟฟ้า ก็จะต้องหยุดการทำงานของอุปกรณ์นั้นทั้งในขณะก่อนและหลังจากการวัดค่าเสร็จ

แคลมป์มิเตอร์ Clamp meter แบ่งตามประเภท :   ·  AC/DC Clamp Meters              ·  AC Clamp Meters              ·  DC Clamp Meters

แคลมป์มิเตอร์ 400A Dual Input AC/DC Clamp Meter + NCV รุ่น EX613
Extech offers a wide selection of in-stock clamp meters that deliver quality, safety, durability and accuracy - all at an affordable price. Extech clamp-meters, also known as amp clamps, clamp-on amp meters, or amp probes, give users multimeter versatility, current measurement capabilities and specialized features tailored to your specific needs. Extech clamp meters are designed for AC, DC, and AC/DC environments. Extech multi-function clamps feature essential test tools built right in such as a non-contact voltage detector, single and dual thermocouple thermometers, and a patented, exclusive built-in IR thermometer. And for very low current readings, our mini clamp meters offer high resolution accuracy and smaller size for access into smaller areas. Compare our clamp meters today: no other test equipment manufacturer comes close to Extech’s extensive selection of rugged, accurate, reliable – and affordable clamp meters.

แสดง 1-12 จาก 45 รายการ