อีสต์เทิร์น เอ็นเนอร์ยี่ จำหน่ายเครื่องมือวัดอุณภูมิ,ความชื้น,เครื่องวัดแสง,ความเร็วลม,วัดเสียง,วัดความเร็วรอบ,Lux meter,Sound meter,Anemometer,เครื่องวัดกรดด่าง,pH Meter,TDS Meter,EC Meter

��������������������������������������������������������������� ������������������������ Datalogger

Datalogger เครื่องบันทึกอุณหภูมิ ความชื้น / Thermometer Datalogging

Temperature/Humidity Datalogger เครื่องบันทึกอุณหภูมิ ความชื้น

เครื่องวัดและบันทึกข้อมูล (Datalogger) ใช้วัดและบันทึกค่าอุณหภูมิ ,ความชื้น ต่าง ๆ ตามความต้องการได้อย่างต่อเนื่อง

  • สามารถเลือกช่วงเวลาการวัดได้เอง เช่น เก็บข้อมูลทุก ๆ 2 วินาที 4 วินาที 10 วินาที หรือจนถึงเป็นชั่วโมง เป็นต้น
  • สามารถคำนวณเวลาในการการเก็บข้อมูลได้อัตโนมัติ และเมื่อข้อมูลเต็มจะให้หยุดหรือบันทึกซ้ำได้
  • มีรูปแบบหลากหลาย ทั้งแบบชนิด USB หรือ แบบที่สามารถแสดงผลบนจอ LCD ได้
  • สามารถกำหนดค่าต่ำสุด สูงสุดได้ และส่งเสียงเตือน (Alarm) 
  • สามารถแสดงผลออกได้ทั้งแบบกราฟและแบบตาราง เหมือน Microsoft Excel
  • สามารถ copy ข้อมูลไปที่โปรแกรม Microsoft Excel ได้
  • สามารถโหลดข้อมูลเข้าคอมพิวเตอร์ เพื่อนำข้อมูลไปวิเคราะห์ได้อย่างง่ายดาย
  • รองรับการใช้งานได้ที่อุณหภูมิติดลบถึง -40 - 70C สามารถใช้งานหลากหลายประเภท เช่น ตู้คอนเทรนเนอร์ ห้องเย็น ห้องแล็ป ฯลฯ
  • มาตราฐาน IP 67 or IP 40 สามารถป้องกันน้ำได้ (เฉพาะบางรุ่น)

เครื่องวัดและบันทึกข้อมูล Datalogger เครื่องวัดและบันทึกข้อมูล Datalogger เครื่องวัดและบันทึกข้อมูล Datalogger เครื่องวัดและบันทึกข้อมูล Datalogger เครื่องวัดและบันทึกข้อมูล Datalogger เครื่องวัดและบันทึกข้อมูล Datalogger เครื่องวัดและบันทึกข้อมูล Datalogger เครื่องวัดและบันทึกข้อมูล Datalogger เครื่องวัดและบันทึกข้อมูล Datalogger  เครื่องวัดและบันทึกข้อมูล Datalogger เครื่องวัดและบันทึกข้อมูล Datalogger


แสดง 1-12 จาก 62 รายการ