อีสต์เทิร์น เอ็นเนอร์ยี่ จำหน่ายเครื่องมือวัดอุณภูมิ,ความชื้น,เครื่องวัดแสง,ความเร็วลม,วัดเสียง,วัดความเร็วรอบ,โซลาร์เซลล์,Solar cell,โซล่าเซลล์,charge controller,Lux meter,Sound meter,Anemometer

��������������������������������������������������������������� (rpm)

เครื่องวัดความเร็วรอบ (rpm)

เครื่องวัดความเร็วรอบ Tachometer

เครื่องวัดความเร็วรอบมอเตอร์ Tachometer/Stroboscopes

เครื่องมือวัดความเร็วรอบ มีหลายลักษณะ ของการใช้งานและการวัด อาทิ

1. เครื่องวัดความเร็วรอบแบบใช้แสง (Non Contact)
2. เครื่องวัดความเร็วรอบแบบใช้แสง และแบบสัมผัส (Non Contact and Contact)
3. เครื่องวัดความเร็วรอบแบบ Stroboscope

เครื่องวัดความเร็วรอบ มอเตอร์,Tachometer,Stroboscopes,เครื่องวัดความเร็วรอบมอเตอร์,เครื่องวัด ความเร็วรอบแบบใช้แสง,เครื่องวัดความเร็วรอบแบบสัมผัส
แสดง 1-12 จาก 26 รายการ