อีสต์เทิร์น เอ็นเนอร์ยี่ จำหน่ายเครื่องมือวัดอุณภูมิ,ความชื้น,เครื่องวัดแสง,ความเร็วลม,วัดเสียง,วัดความเร็วรอบ,Lux meter,Sound meter,Anemometer,เครื่องวัดกรดด่าง,pH Meter,TDS Meter,EC Meter

เครื่องวัดก๊าซ CO

เครื่องวัดก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์  (Carbon Monoxide Meter) CO Meter CO Meter เครื่องวัดก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ Carbon Monoxide Meter

ก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ เกิดจากอะไร
  • ก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ (CO) Carbon Monoxide เป็นก๊าซที่เกิดจากการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ของคาร์บอนหรือสาร ประกอบคาร์บอนต่างๆ เป็นก๊าซที่ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น มีน้ำหนักเบากว่าอากาศเล็กน้อย
แล้วเราจำเป็นต้องวัดค่าก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์หรือไม่
  จำเป็น เพราะก๊าซ CO นี้ มีความสามารถพิเศษในการรวมตัวกับฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดง และรวมตัวได้ดีกว่า O2 ถึง 200-250 เท่า ทำให้การลำเลียง O2 ไปสู่เซลล์ต่างๆของร่างกายได้น้อยลง ส่งผลให้ร่างกายอ่อนเพลีย และอาจเสียชีวิตได้ เมื่อเกิดภาวะขาด O2 เฉียบพลัน

ผลกระทบของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ที่มีต่อสุขภาพมนุษย์ในระดับที่ความเข้มข้นต่างๆ แสดงดังนี้

  ระดับความเข้มข้น      50 ppm ถึง 200 ppm อาการ ปวดศีรษะเล็กน้อยและอ่อนเพลีย
  ระดับความเข้มข้น    200 ppm ถึง 400 ppm อาการ คลื่นไส้ อาเจียน วิงเวียนศีรษะอย่างรุนแรงและอาจถึงขั้นเป็นลม
  ระดับความเข้มข้น 1,200 ppm อาการ หัวใจเต้นเร็วขึ้นผิดปกติ และเริ่มเต้นผิดจังหวะ
  ระดับความเข้มข้น 2,000 ppm อาการ อาจถึงขั้นหมดสติ และอาจถึงเสียชีวิต
  ระดับความเข้มข้น 5,000 ppm อาการ อาจ ทำให้เสียชีวิตภายในไม่กี่นาที  แต่อาจจะรอดชีวิตถ้ารีบนำผู้ป่วยออกจากบริเวณอับอากาศมาสู่บริเวณที่มีอากาศ บริสุทธิ์ หรือมีออกซิเจนเพียงพอ

ที่มา : ศูนย์วิจัยและพัฒนาการป้องกันและจัดการภัยพิบัติ

ค่ามาตรฐานของก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ ในบรรยากาศของการทำงาน ควรมีค่าไม่เกิน 50 ppm


แสดง 1-12 จาก 16 รายการ