อีสต์เทิร์น เอ็นเนอร์ยี่ จำหน่ายเครื่องมือวัดอุณภูมิ,ความชื้น,เครื่องวัดแสง,ความเร็วลม,วัดเสียง,วัดความเร็วรอบ,Lux meter,Sound meter,Anemometer,เครื่องวัดกรดด่าง,pH Meter,TDS Meter,EC Meter

������������������������������������������������������������

เครื่องวัดแสงอาทิตย์ Solar Power Meter

เครื่องวัดแสงอาทิตย์ Solar Power Meter
เครื่องวัดแสงอาทิตย์ (Solar Power Meter), เครื่องวิเคราะห์พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Module Analyzer)
  สำหรับงานติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ โซลาร์รูฟ งานวิจัยทดลองหาค่าแสงอาทิตย์ สามารถเชื่อมต่อผ่านคอมพิวเตอร์ผ่านสาย USB Interface
 
  • Max. voltage (Vmaxp) at Pmax
  • Max. current (Imaxp) at Pmax
  • I-V curve test for solar cell/panel
  • Efficiency (%)
  • Manual single point I-V test
  • Max. solar panel power (Pmax)
เครื่องวัดพลังงานแสงอาทิตย์ เครื่องวัดกำลังงานแสงอาทิตย์ Solar Power Meter เครื่องวัดพลังงานแสงอาทิตย์ Solar Module Analyzer เครื่องวัดกำลังงานแสงอาทิตย์ Solar Power Meter เครื่องวัดแสงอาทิตย์ Solar Module Analyzer เครื่องวัดพลังงานแสงอาทิตย์ Solar Module Analyzer เครื่องวัดกำลังงานแสงอาทิตย์ Solar Power Meter เครื่องวัดแสงอาทิตย์ Solar Module Analyzer เครื่องวัดพลังงานแสงอาทิตย์ Solar Module Analyzer เครื่องวัดกำลังงานแสงอาทิตย์ Solar Power Meter เครื่องวัดแสงอาทิตย์ Solar Module Analyzer เครื่องวัดพลังงานแสงอาทิตย์ Solar Module Analyzer เครื่องวัดกำลังงานแสงอาทิตย์ Solar Power Meter เครื่องวัดแสงอาทิตย์ เครื่องวัดพลังงานแสงอาทิตย์ Solar Module Analyzer เครื่องวัดกำลังงานแสงอาทิตย์ Solar Power Meter เครื่องวัดแสงอาทิตย์ Solar Module Analyzer เครื่องวัดพลังงานแสงอาทิตย์ Solar Module Analyzer เครื่องวัดกำลังงานแสงอาทิตย์ Solar Power Meter เครื่องวัดแสงอาทิตย์แสดง 1-12 จาก 16 รายการ