อีสต์เทิร์น เอ็นเนอร์ยี่ จำหน่ายเครื่องมือวัดอุณภูมิ,ความชื้น,เครื่องวัดแสง,ความเร็วลม,วัดเสียง,วัดความเร็วรอบ,Lux meter,Sound meter,Anemometer,เครื่องวัดกรดด่าง,pH Meter,TDS Meter,EC Meter

���������������������������������������������������������������������������

เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย, เครื่องวัดไข้ทางหน้าผาก, เครื่องวัดไข้อินฟราเรด, เครื่องวัดอุณหภูมิทางหน้าผาก เครื่องตรวจวัดไข้หวัดใหญ่ 2009 เบื้องต้น (H1N1) ไข้หวัดโคโรน่า ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ไวรัสโควิด-19 (Covid-19)

เครื่อง วัดไข้ทางหน้าผาก, เครื่องวัดอุณหภูมิทางหน้าผาก ระบบอินฟาเรด, เครื่องวัดไข้อินฟราเรด, ปรอทวัดไข้ดิจิตอล และ ปืนวัดไข้, เครื่องวัดไข้อินฟราเรด ดิจิตอล, ปรอทวัดไข้อินฟาเรด, เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย, แบบไม่สัมผัสผิวหนัง, ตรวจวัดไข้หวัดใหญ่ 2009,เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย, แบบไม่สัมผัสผิวหนัง, ตรวจวัดไข้หวัดใหญ่ 2009,เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย, แบบไม่สัมผัสผิวหนัง, ตรวจวัดไข้หวัดใหญ่ 2009,เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย, แบบไม่สัมผัสผิวหนัง, ตรวจวัดไข้หวัดใหญ่ 2009,เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย, แบบไม่สัมผัสผิวหนัง, ตรวจวัดไข้หวัดใหญ่ 2009,

การแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ใหม่ 2009 หรือ H1N1 ปราก ฎให้เห็นมาตั้งแต่เดือนมีนาคม 2552 แล้ว แต่ยิ่งนับวันก็ยิ่งมีการรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดเกิดขึ้นในหลายๆ ประเทศทั่วโลก ทำให้องค์การอนามัยโลกกังวลว่าไข้หวัดใหญ่ 2009 อาจจะสร้างความรุนแรงมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ในตอนแรก

ทั้ง นี้ประเทศแถบเอเชียใกล้ๆ บ้านเรา ก็มีรายงานผู้ติดเชื้อแล้วเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นจีน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย รวมถึงประเทศไทย ดังนั้นโรคไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ใหม่ 2009 จึงไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป

เรียบเรียงข้อมูลโดยกระปุกดอทคอม ขอขอบคุณภาพประกอบจาก หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ, อ.ส.ม.ท.

เครื่องตรวจวัดไข้หวัดใหญ่ 2009 เบื้องต้น, H1N1, เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย แบบไม่สัมผัสผิวหนัง, ตรวจวัดไข้หวัดใหญ่ 2009,  Infrared thermometer, เครื่องตรวจวัดไข้หวัดใหญ่ 2009 เบื้องต้น, H1N1, เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย แบบไม่สัมผัสผิวหนัง, ตรวจวัดไข้หวัดใหญ่ 2009,  Infrared thermometer, เครื่องตรวจวัดไข้หวัดใหญ่ 2009 เบื้องต้น, H1N1, เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย แบบไม่สัมผัสผิวหนัง, ตรวจวัดไข้หวัดใหญ่ 2009,  Infrared thermometer, เครื่องตรวจวัดไข้หวัดใหญ่ 2009 เบื้องต้น,เครื่อง วัดไข้ทางหน้าผาก, เครื่องวัดอุณหภูมิทางหน้าผาก


แสดง 1-7 จาก 7 รายการ