อีสต์เทิร์น เอ็นเนอร์ยี่ จำหน่ายเครื่องมือวัดอุณภูมิ,ความชื้น,เครื่องวัดแสง,ความเร็วลม,วัดเสียง,วัดความเร็วรอบ,Lux meter,Sound meter,Anemometer,เครื่องวัดกรดด่าง,pH Meter,TDS Meter,EC Meter

������������������������������������

ลูกค้าของเรา (Our Customer) บางส่วนที่ไว้วางใจและใช้บริการของเรา 

ตัวอย่าง รายชื่อลูกค้าที่ใช้บริการกับเรา มีที้งหน่วยงานภาครัฐ, โรงงานอุตสาหกรรม, นิคมอุตสาหกรรม, บริษัทเอกชน, บริษัทจำกัด(มหาชน), โรงพยาบาล, โรงแรม, มหาวิทยาลัย, องค์กรต่างๆ และผู้ใช้งานทั่วไป

ปัจจุบันเรามีลูกค้ามากกว่า 80,000 ราย รายชื่อดังมีตัวอย่างต่อไปนี้

สํานักราชเลขาธิการ ในพระบรมมหาราชวังมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง สำนักงานประสานงานโครงการพัฒนาดอยตุงศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ มูลนิธิชัยพัฒนาสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต (SIIT)สถาบันมาตรวิทยาแหงชาติการประปานครหลวงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (สาขา 325)
กรมประชาสัมพันธ์บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัดสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุขบริษัท เปาโล สมุทรปราการ จํากัดโรงพยาบาลพัทยาอินเตอร์โรงพยาบาลวิภาวดีโรงพยาบาลพิษณุเวชโรงพยาบาลกรุงเทพพระประแดง
บริษัท ไทยอาซาฮีเคมีภัณฑ์ จำกัดบริษัท ไบเออร์ไทย จำกัดบริษัท กระเบื้องหลังคาเซรามิคไทย จำกัดบริษัท พานาโซนิค อีเล็คทริค เวิร์คส์ (อยุธยา) จำกัด
บริษัท ไทยโตชิบาไลท์ติ้ง จำกัด

บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จํากัด (มหาชน)

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จำกัด (CP Fresh Mart)
บริษัท บางจากปิโตรเลี่ยม จำกัด (มหาชน)บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัดบริษัท สหฟาร์ม จำกัดบริษัท ซูกิชิ อินเตอรกรุป จํากัด
บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอรส (ประเทศไทย) จํากัดบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัดบริษัท สยามนิสสัน พีทูเอ็ม จำกัดบริษัท ซูซูกิ มอเตอร์(ประเทศไทย) จำกัดบริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัดบริษัท ฮอนดา อารแอนดดี เอเชีย แปซิฟค จํากัดบริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมหาวิทยาลัยบูรพา
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวันมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ : ABACวิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
มหาวิทยาลัยขอนแก่นมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีกรมวิทยาศาสตร์บริการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีบริษัท ทีโอเอ เพอฟอร์มมานซ์ โค๊ทติ้ง (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท อิตัลไทยอุตสาหกรรม จำกัดบริษัท ไทยสเตนเลสสตีล จำกัดบริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ เอเซีย จำกัด
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท นิเดค พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท อีเลคโทรลักซ์ ประเทศไทย จำกัดบริษัท เซ้งเก้อร์ (ไทย) จำกัดบริษัท แวนด้าแพค จำกัดบริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน)บริษัท โกลเด้นฟู้ดส์สยาม จำกัดศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์บริษัท ไบเออร์สด๊อรฟ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัดTDK (Thailand) Co., Ltd.บริษัท ยูนิคแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมิคัลส์ จำกัด (มหาชน)บริษัท อายิโนะโมโต๊ะ คาลพิส เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท ยูพีเอส เอสซีเอส เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท น้ำมันอพอลโล (ไทย) จำกัดบริษัท เอ็กเซดดี้ ฟริคชั่น แมททีเรียล จำกัดบริษัท แคททาเลอร์ (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท ฟูจิทรานส์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)บริษัท ทิปโก้ ไบโอเท็ค จำกัดบริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัดบริษัท สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ล จำกัดบริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)บริษัท ไทย-เยอรมัน สเปเชียลตี้ กลาส จำกัดบริษัท แอร์โรคลาส จำกัด

บริษัท เอนไก ไทย จำกัด

บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)บริษัท โซเก็น เคมิคอล เอเชีย จำกัดบริษัท ไลอ้อน(ประเทศ) จำกัดบริษัท ซันโย เซมิคอนดักเตอร์ (ประเทศไทย) จํากัดบริษัท 3เอ็ม ประเทศไทย จำกัดบริษัท เอสซี แอสเสท คอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)บริษัท ซัมมิท วินด์มิลล์ กอล์ฟคลับ จำกัด
บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัดบริษัท ฮาร์เบอร์ มอลล์ จำกัดบริษัท ตึกคอม จำกัดบริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ แลบบอราทอรี แอนด์ เฮลท์แคร์ จำกัดบริษัท มอลเทน (ไทยแลนด์) จำกัดบริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)บริษัท จัสเทล เน็ทเวิร์ค จำกัดบริษัท เมจิกเวิลด์ จำกัด (สวนสนุกดรีมเวิลด์)บริษัท สวนเสือ ศรีราชา จำกัด
บริษัท สยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น จำกัดบริษัท ไทรอัมพ์ มอเตอร์ไซเคิลส์ (ไทยแลนด์) จำกัดบริษัท นิปปอนเพนต์ (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท เดอะ คลิฟ เรสซิเดนซ์ จำกัดศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)บริษัท แอร์เซิร์ฟ จำกัดบริษัท ที.ซี.แนลเชอรัล จำกัดบริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด

แสดง 1-12 จาก 154 รายการ