อีสต์เทิร์น เอ็นเนอร์ยี่ จำหน่ายเครื่องมือวัดอุณภูมิ,ความชื้น,เครื่องวัดแสง,ความเร็วลม,วัดเสียง,วัดความเร็วรอบ,Lux meter,Sound meter,Anemometer,เครื่องวัดกรดด่าง,pH Meter,TDS Meter,EC Meter

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

฿0.00
www.kmutnb.ac.th
  • หมวดหมู่ : ลูกค้าของเรา
  • รหัสสินค้า : 000742

รายละเอียดสินค้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1518  ถนนพิบูลย์สงคราม แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800