อีสต์เทิร์น เอ็นเนอร์ยี่ จำหน่ายเครื่องมือวัดอุณภูมิ,ความชื้น,เครื่องวัดแสง,ความเร็วลม,วัดเสียง,วัดความเร็วรอบ,Lux meter,Sound meter,Anemometer,เครื่องวัดกรดด่าง,pH Meter,TDS Meter,EC Meter

เครื่องบันทึกข้อมูลแก๊สฟอร์มาลดีไฮด์ Formaldehyde Datalogger Meter รุ่น 800053

฿0.00
เครื่องบันทึกข้อมูลแก๊สฟอร์มาลดีไฮด์ HCHO หรือ CH2O Datalogger บันทึกได้ถึง 32,000 ข้อมูล ยี่ห้อ Sper Scientific, USA
  • หมวดหมู่ : เครื่องวัดแก๊สฟอร์มาลดีไฮด์ (CH2O, HCHO)
  • รหัสสินค้า : 001071

รายละเอียดสินค้า เครื่องบันทึกข้อมูลแก๊สฟอร์มาลดีไฮด์ Formaldehyde Datalogger Meter รุ่น 800053

 

 
Discontinued Product
สินค้าเลิกผลิต

Discontinued Product - No Replacement

 

เครื่องวัดปริมาณแก๊สฟอร์มาลดีไฮด์ (Formaldehyde) HCHO หรือ CH2O, Datalogger up to 32,000 ข้อมูล

800053: Formaldehyde Datalogger Meter (CH2O or HCHO) ยี่ห้อ Sper Scientific, USA

Measures Formaldehyde concentration, Air Temperature and Humidity

Accurate measurement of formaldehyde levels for compliance with OSHA standards*

Formaldehyde (HCHO) is a volatile organic compound (VOC) and common source of indoor air pollution in homes and industries due to the presence of paints, dyes, synthetic resins, textiles, cleaning agents, flooring, wall paper and in paper manufacture, construction, pharmaceuticals, textiles, horticulture and the food, medical and cosmetic industries. Meters display HCHO levels on a backlit LCD. Also read RH (relative humidity) and temperature in °F or °C which can be adjusted to any standard. Recall the maximum and minimum HCHO readings and have user selectable audible & visible alarms for maximum HCHO level. Automatically calculate 8 hour time-weighted average (TWA), 1-hour average, and 15 minute short-term exposure limit (STEL). Feature one-button calibration to fresh air, hold function and a low battery indicator. Comes complete with tripod screw, soft carrying case, 4 x AAA batteries.

Datalogging Formaldehyde Meter - 800053 Records up to 32,000 data points of HCHO, temperature, and RH that can be downloaded using a USB cable and software, included with this model. Model 800053 also reads mg/m3 (in addition to ppm) and comes with an AC adaptor.

* OSHA Standard 29 CFR 1910.1048 establishes a workplace 8-hour TWA (Time Weighted Average) PEL (Permissible Exposure Limit) of 0.75ppm with a STEL (Short Term Exposure Limit) of 2 ppm over 15 minutes.
 
Features:
 
  • Monitors HCHO, RH, and air temperature in °F or °C
  • Backlit LCD display
  • 8-hour time-weighted average
  • One-hour average
  • 15-minute short-term exposure limit
  • Hold function
  • Minimum and maximum readings
  • Selectable audible and visual alarms
  • One-button calibration
  • Low-battery indicator
  • Automatic shutoff
 
Specifications:
Unit Range Resolution Accuracy
 HCHO 0 ~ 5 ppm 0.01  ±5% of rdg + 0.03 ppm (mg/m3)
 under vacuum chamber
 Temperature °C 0 ~ 50°C 0.1  ±1°C (20 ~ 50°C)
 otherwise ±1.2°C
 Temperature °F 32 ~ 122°F 0.1  ±2°F (68 ~ 22°F)
 otherwise ±2.5°F
 RH 0.1 ~ 99.9% 0.1  ±5% @25°C, 10 ~99% RH
 Datalogger     32,000 data points of HCHO, temperature, and RH
 Dimensions     8¼" × 2¼" × 2" (210 × 57 × 51 mm)
 Weight   7 oz (198 g)
 

  Formaldehyde is used in the manufacture of many industrial and consumer goods. Emissions
  from some of these items can rise when moisture and heat increase. These emissions are a
  contributing factor to Sick Building Syndrome, which may lead to itchy eyes and throat, as well
  as headaches and dizziness.

  - Glue     - Paint
  - Insulation/Plywood/Fiberboard          - Shampoos
  - Timber Paneling/Particleboard          - Cosmetics
  - Soap Bars/Body Wash                      - Lotions
  - Toothpaste 

CE 
 
Accessories:
 • Formaldehyde Meter, Tripod screw, Soft carrying case, Four AAA batteries, Instruction Manual.
 • AC Adapter, USB Cable, CD (USB Driver and Logger Software).
 
หมายเหตุ ::
• ราคาสินค้ารวม ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
• ราคาสินค้าไม่รวมค่าขนส่ง
• สเปคและราคาสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

measuring instruments  Download Brochure ดาวโหลดโบร์ชัวร์สินค้า
Download  800052, 800053 Brochure ( 269kb )
 
 
/* Products stats */