อีสต์เทิร์น เอ็นเนอร์ยี่ จำหน่ายเครื่องมือวัดอุณภูมิ,ความชื้น,เครื่องวัดแสง,ความเร็วลม,วัดเสียง,วัดความเร็วรอบ,Lux meter,Sound meter,Anemometer,เครื่องวัดกรดด่าง,pH Meter,TDS Meter,EC Meter

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

฿0.00
www.mtec.or.th
  • หมวดหมู่ : ลูกค้าของเรา
  • รหัสสินค้า : 001121

รายละเอียดสินค้า ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

 
 
 
 

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
114 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

/* Products stats */