อีสต์เทิร์น เอ็นเนอร์ยี่ จำหน่ายเครื่องมือวัดอุณภูมิ,ความชื้น,เครื่องวัดแสง,ความเร็วลม,วัดเสียง,วัดความเร็วรอบ,Lux meter,Sound meter,Anemometer,เครื่องวัดกรดด่าง,pH Meter,TDS Meter,EC Meter

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

฿0.00
www.pttplc.com
  • หมวดหมู่ : ลูกค้าของเรา
  • รหัสสินค้า : 001635

รายละเอียดสินค้า บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

 
 
 
 
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เลขที่ผู้เสียภาษี 0107544000108
Tel. +66 (0) 2537-2000
 
/* Products stats */